Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Новият изпълнителен директор на ИА „Автомобилна администрация” е Валентин Божков 13.07.2011
Голям размер

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски днес назначи за изпълнителен директор на ИА „Автомобилна администрация” Валентин Божков. Назначението е съгласувано с министър-председателя на Република България Бойко Борисов.

Валентин Божков е завършил „Право” в Университет за национално и световно стопанство в София. Той започва работа в Националната следствена служба през 1997 г. През 2000 г. постъпва в Министерството на транспорта и съобщенията в дирекция „Правна”, като участва в подготовката на повечето законови и подзаконови нормативни актове в областта на автомобилния транспорт.

Член е на работна група 9 Транспортна политика, на работната група за въвеждане в българското законодателство на директивите, касаещи типовото одобряване на превозните средства, на постоянната комисия за защита на населението в случай на бедствия и аварии, на работната група по анализ на законодателството в областта на достъпната среда при предоставянето на транспортни услуги и др.

Основният приоритет на новия изпълнителен директор ще бъде предприемането на мерки за повишаване на ефективността на контролните функции на Автомобилна администрация, съблюдаване на стриктното спазване на изискванията на националното законодателство и на международните актове, както и продължаване на диалога с браншовите организации.

 

За информация:
Костадин Вардев, Пресцентър,
Министерство на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията
Тел: 02/ 9409 620/301
e-mail:
kvardev@mtitc.government.bg
e-mail: press@mtitc.government.bg

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Януари
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Новини

Пощенска карта в колекционерски тираж отбелязва 120 години българското морско търговско корабоплаване
Министър Московски откри церемонията по случай 125-та годишнина на ТСВ
Министър Московски отвори офертите за концесия на пристанищен терминал „Бургас – Запад“ и на Централна жп гара Пловдив

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed