Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
75 на сто от българите да ползват интернет през 2015 г., предвижда програма „Цифрова България 2015” 11.05.2012
Голям размер

Седемдесет и пет процента от българите да използват интернет през 2015 година, предвижда Проект на Националната програма „Цифрова България 2015”, който е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) http://www.mtitc.government.bg/page.php?category=188&id=5529. Целта е до 35 на сто от свързаността да се осигурява от фиксирани широколентови връзки. Програмата залага на бърз интернет със скорост равна или по-висока от 30 Mb/s, като той се осигурява от поне 90 % от всички фиксирани линии. Оптична широколентова инфраструктура ще достига и до всички училища, здравните и лечебните заведения като минималната скорост се очаква да бъде 20 Mb/s.

За изграждането на широколентов достъп в отдалечените селски райони е осигурен финансов ресурс от 20 милиона евро от Оперативна програма „Регионално развитие”. Предвижда се и усвояване на 7,5 милиона евро за изграждане и подобряване на центрове за информационни и комуникационни услуги като здравни съвети, бизнес подкрепа, общински услуги.

Електронните административни услуги са друг акцент в „Цифрова България 2015”. МТИТС изпълнява три проекта по Оперативна програма „Административен капацитет” в тази област: „Развитие на административното обслужване по електронен път”, „Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса в МТИТС чрез развитие на електронното управление в областта на пространствените данни и услуги” и „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство”. Целта е да бъдат реализирани качествени онлайн услуги, усъвършенстване и интегриране на оперативно съвместими информационни системи, осъществяващи обмен на данни между различни звена в централната администрация.

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” се изпълняват общо 12 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, насочени към по-ускорено внедряване на ИКТ в работата на няколко администрации.

Стратегическият документ отразява насоките за развитие на информационното общество в Европа до 2015 г. Участници в изпълнението на програмата са всички държавни органи и ведомства, имащи отношение към ИКТ проектите, заложени в нея, както и публично-частни партньорства между държавни органи и представители на частния сектор, браншовите ИТ организации и учебните заведения.

Програмата предвижда всяко ведомство да осигурява административното и финансово изпълнение на своите мерки по програмата, както и да привлича финансиране по европейски програми.

Направленията на „Цифрова България 2015” са:

1.     Динамичен цифров единен пазар

1.1 Премахване на пречките за достъп до съдържание.
1.2 Опростяване на онлайн транзакциите и на трансграничните сделки.
1.3 Изграждане на доверие в цифровите технологии.
1.4 Укрепване на единния пазар на електронни съобщения.

2.     Оперативна съвместимост и стандарти

2.1 Подобрено установяване на стандарти в областта на ИКТ.
2.2 Насърчаване на по-доброто използване на стандартите.
2.3 Подобрена оперативна съвместимост чрез координация.

3.     Доверие и сигурност

4.     Високоскоростен и свръх високоскоростен достъп до интернет

4.1 Гарантирано покритие с  широколентов достъп с повишаващи се  скорости.
4.2 Стимулиране на разгръщането на мрежи за достъп от следващо поколение.
4.3 Отворен и неутрален интернет.

5.     Научни изследвания и иновации

5.1 Увеличаване на усилията и ефикасността.
5.2 Стимулиране на ИКТ иновациите чрез използване на единния пазар.
5.3 Промишлени инициативи за отворени иновации.

6.     Повишаване на грамотността относно цифровите технологии, на уменията за тяхното използване и на приобщаването към цифровото общество

6.1 Грамотност относно цифровите технологии и умения за тяхното използване.
6.2 Приобщаващи цифрови услуги.

7.     Ползи от ИКТ за обществото в ЕС

7.1 ИКТ за околна среда.
7.2 Устойчиво здравеопазване и основаваща се на ИКТ подкрепа за достоен и самостоятелен начин на живот.
7.3 Насърчаване на културното многообразие и на творческото съдържание.
7.4 Електронно управление.
7.5 Интелигентни транспортни системи за ефикасен транспорт и подобрена мобилност.

8.     Международни аспекти на Програмата

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Юни
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Новини

Пощенска карта в колекционерски тираж отбелязва 120 години българското морско търговско корабоплаване
Министър Московски откри церемонията по случай 125-та годишнина на ТСВ
Министър Московски отвори офертите за концесия на пристанищен терминал „Бургас – Запад“ и на Централна жп гара Пловдив

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed