Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
МТИТС и БАН ще си сътрудничат в е-управлението, ИТ и транспорта 28.02.2013
Голям размер

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) и Българската академия на науките (БАН) ще си сътрудничат в разработката и провеждането на националната политика в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Меморандум, който определя областите за общи действия, бе подписан от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски и председателя на Българската академия на науките академик Стефан Воденичаров.

Електронното управление е една от основните области на сътрудничество. В меморандума се предвижда да бъдат разработени модели на съвместната работа на администрациите на различните етапи от изграждане на е-управлението, както и на цялостната обработка на информацията в електронна форма. Учените и експертите по електронно управление ще избират подходящи методи за защита на системите за електронно управление от компютърни инциденти. Част от сътрудничеството е и развитието и изпълнението на съвместни научноизследователски проекти, свързани с политиката в областта на информационните и комуникационните технологии.

В сектора на транспорта са планирани разработки в областта на развитието на интермодалните транспортни схеми; на методите за повишаване на качеството на пътническите и товарни превози; факторите за постигане на висока безопасност на транспорта и технико-икономически анализи на големи транспортни обекти.

БАН ще подпомага МТИТС в действията за оптимално развитие на широколентовия достъп в слабо развитите и отдалечени региони; цифровото наземно радиоразпръскване; ефективното развитие на геостационарните спътникови комуникации.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Ноември
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Новини

Пощенска карта в колекционерски тираж отбелязва 120 години българското морско търговско корабоплаване
Министър Московски откри церемонията по случай 125-та годишнина на ТСВ
Министър Московски отвори офертите за концесия на пристанищен терминал „Бургас – Запад“ и на Централна жп гара Пловдив

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed