Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Обществен съвет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще заработи в МТИТС 25.03.2013
Голям размер

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията подготвя сформирането на Обществен съвет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Съветът ще се състои от основен и разширен състав. Основният състав ще включва двама секретари и членове. Единият секретар ще е представител на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а другият ще е представител на гражданската квота и се избира от основния състав на съвета. В съвета ще вземат участие представители на браншовите организации; профсъюзните организации; висшите учебни заведения; Българската академия на науките; граждански сдружения и неправителствени организации и един представител за всеки от 6-те регионални съвети за развитие на районите.

Съветът е консултативен орган към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Основната дейност на съвета ще бъде свързана с вземане на решения и приемане на инициативи, за провеждане на държавната политика в областта на развитието на транспортната инфраструктура и услуги, електронните съобщения и пощенските услуги; информационните технологии; модерната широколентова инфраструктура; електронното управление и електронното правителство, при спазване на принципите на публичност и прозрачност.

Мандатът на Обществения съвет е до приключване на мандата на служебното правителство.

Проектът на правилата за устройството и дейността на Обществен съвет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията можете да откриете тук.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Март
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Новини

Пощенска карта в колекционерски тираж отбелязва 120 години българското морско търговско корабоплаване
Министър Московски откри церемонията по случай 125-та годишнина на ТСВ
Министър Московски отвори офертите за концесия на пристанищен терминал „Бургас – Запад“ и на Централна жп гара Пловдив

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed