Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Напредъкът по проект на МТИТС за услуги в областта на пространствените данни, бе отчетен на междинна конференция 27.07.2013
Голям размер

Напредъкът по проект за разработване и внедряване на услуги от областта на железопътния транспорт, бе отчетен на междинна конференция. Проект „Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез развитие на електронното управление в областта на пространствените данни и услуги” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд”, съгласно Договор № К 10-31-2 от 7 септември 2010 г.  

Целта на дейностите е да бъде осигурено модерно обслужване на гражданите, бизнеса и на структурите на държавната администрация в областта на пространствените данни чрез развитие на иновативни мрежови услуги и внедряване на интегрирани софтуерни приложения в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Данните за железопътните линии, перони, коловози, гари, места, където се пресичат ж.п. релси с пътища, надлези, прелези ще бъдат достъпни в интернет. Информацията ще може да бъде ползвана от администрациите, а част от нея ще бъде достъпна за неправителствени организации, фирми и граждани. Така, при планиране и проектиране на публични и частни инвестиционни проекти, може да се направи предварително проучване за близостта до ж.п инфраструктура, за трафика по даден маршрут, за нормативни или други пречки пред строителството. Това спестява време, както на гражданите и предприемачите, така и на администрацията.

В междинната конференция по проекта участваха представители на държавни и общински администрации, неправителствани и браншови организации.

 

 

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Октомври
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Новини

Пощенска карта в колекционерски тираж отбелязва 120 години българското морско търговско корабоплаване
Министър Московски откри церемонията по случай 125-та годишнина на ТСВ
Министър Московски отвори офертите за концесия на пристанищен терминал „Бургас – Запад“ и на Централна жп гара Пловдив

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed