Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Министър Данаил Папазов: Задълженията на БДЖ са намалени с около 80 млн. лв. 16.01.2014
Голям размер

Задълженията на „Холдинг БДЖ“ ЕАД за 2013 г. са намалели с около 80 млн. лв. Това съобщи министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов днес по време на пресконференция за представяне на резултатите за 2013 г. „Този резултат е постигнат без никаква външна помощ в това число заеми или средства от държавата“, подчерта той. За първи път през последните години БДЖ е изплатило над 66 млн. лв. по главницата на просрочени заеми, а активният диалог с кредиторите беше възстановен.

„Към 31 август БДЖ-Товарни превози изоставаше спрямо 2012 г. с 13 млн. тона товари, а днес можем да отчетем годишен резултат, който е едва 1 млн. тона по-малък от този отчетен през 2012 г.“, каза Данаил Папазов. По думите му са върнати редица големи товародатели към железницата и се работи за привличането на нови.

„Разкрихме мащабна корупционна схема в Автомобилна администрация и създадохме организация на шофьорските изпити, която да не позволи бъдещи манипулации“, съобщи министър Папазов. Въведен е електронен жребий за определяне на председателите на изпитните комисии на шофьорските изпити. Сред новите промени е и заснемането на кандидат-шофьорите докато решават електронните си листовки. По този начин се гарантира, че лицето, което е подало документи да се яви на изпит е същото, което е решило листовката.

„Завършихме модификацията на ОП „Транспорт“ и получихме одобрение от Европейската комисия“, допълни министърът. Благодарение на това решение ще бъдат прехвърлени 122,1 млн. евро от приоритетна ос 4 (за морските и водните пътища) към приоритетна ос 3 (интермодалност), както и прехвърлянето на 20 млн. евро от приоритетна ос 2 (пътна инфраструктура) към приоритетна ос 1 (железопътна инфраструктура). Средствата бяха крайно необходими, тъй като проектите, които трябва да се възползват от тези пари са в процес на изпълнение. Сред тях са тези за разширение на метрото в столицата и за модернизацията на гарите в София, Пазарджик и Бургас.

Министър Данаил Папазов благодари на целия екип, който работи по модификацията и направи всичко необходимо да реши проблема в срок. Той отчете, че към днешна дата по оперативната програма е договорена цялата безвъзмездна помощ, а на бенефициентите са изплатени над 2,181 млрд лв., което представлява повече от 55% от общия бюджет. Паралелно с това бе подготвена новата Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ и тя вече е изпратена за одобрение в Брюксел. „Напълно готови сме с жп проекта Русе – Варна, който се надяваме да стартира в рамките на тази година, а АМ Калотина – София може да бъде първият ни проект, с който да кандидатстваме по Механизма за свързване на Европа (Connecting Europe Facility).  

Редица дружества в системата на транспорта приключват 2013 г. с много добри резултати. Сред тях са:

 • ДП „Ръководство въздушно движение“: Резултатът от дейността за 2013 г. е печалба в размер на малко над 30,5 млн. лв. и е подобрен с 11 млн. лв., в сравнение с предходната 2012 г.  
 • „Летище София“ ЕАД приключи 2013 г. с рекордните 3 504 326 обслужени пътници. За 2013 година “Летище София” ЕАД очаква да отчете печалба преди данъци в размер на 13,748 млн. лв., което е с 1,340 млн. лв. повече от планираната и с 3,250 млн. лв. повече от отчетената през 2012 година.
 • ДП „Пристанищна инфраструктура“: Счетоводната печалба възлиза на около 18 млн. лв. Прогнозните приходи на дружеството са над 73 млн. лв., а разходите са около 55 млн. лв. През 2013 г. ДППИ е направило инвестиции в общ размер на близо 12 млн. лв., което е с над 2 млн. лв. повече от инвестициите за 2012 г.
 • „Пристанище Варна“ ЕАД: През 2013 г. бяха обработени близо 11 млн. тона товари, което е абсолютен рекорд за последните години. Очакваният финансов резултат за 2013 г. е в размер на близо 5 млн. лв. (4,801 млн. лв.), като се отчита увеличаване с над 16% спрямо отчета за 2012 г. (4,135 млн. лв.) и с 92% спрямо Бизнес план 2013 г. (2,5 млн. лв.). Реализирана бе приоритетна инвестиция № 1 - доставката на два нови мобилни пристанищни крана - тип HMK 170 E - на стойност над 9 млн. лв. 
 • „Пристанище Бургас“ ЕАД: За 2013 г. приходите на пристанището са 20,580 млн. лв., което е с 5.3% над планираните. Очакваната чиста печалба на дружеството е 3,510 млн. лева, като планираната печалба за 2013 г. е 510 хил. лева. Това е с около 588% над планираното.
 • „Пристанище Русе“ ЕАД: През изминалата 2013 г. в терминалите на „Пристанищен комплекс – Русе“ ЕАД бяха обработени 595 хил. тона товари. При сравнение с предходната 2012 година  дружеството отчита  спад на съвкупния товарооборот в размер на 153 хил. тона или 20,5 %. Въпреки това дружеството отчита печалба от 588 хил. лв. за 2013 г., която е близо 4 пъти по-голяма от отчетената през 2012 г. в размер на 150 хил. лв. 
 • „Информационно обслужване“ АД: Резултатът от дейността за 2013 г. е печалба в размер на 1,399 млн. лв., при отчетена загуба за 2012 г. в размер на 2,552 млн. лв., или подобрение с 3,951 млн. лв.
 • ДП „Съобщително строителство и възстановяване”:Очакваната за 2013 г. печалба е 340 хил. лв., което превишава заложеното в бизнес-плана с над 10% и е най-високият постигнат финансов резултат за последните осем години.

Приоритети на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2014 г. са: 

 • Стабилизиране на българските железници
 • Изграждане на модерна, балансирана и интегрирана транспортна инфраструктура като важен фактор за конкурентоспособността на българската икономика
 • Развитие на транспортната инфраструктура чрез механизмите на публично-частното партньорство
 • Ефективно управление на водния транспорт и развитие на пристанищната инфраструктура
 • Осигуряване на условия за устойчиво развитие на въздушния транспорт и летищната инфраструктура
 • Подобряване на организацията и повишаване на качеството на предоставяните услуги от автомобилния транспорт
 • Изграждане и усъвършенстване на широколентовата инфраструктура, така че да бъде покрита територията на  България, съгласно европейските препоръки на стратегията „Европа 2020”
 • Развитие на електронното управление чрез надграждане на инфраструктурата за неговото функциониране – среда и инструменти
 • Подготовка и приемане на нов Национален план за широколентов достъп от следващо поколение 2014 – 2020 г.
 • Подготовка и приемане на нова Стратегия за електронно управление 2014 – 2020 г.
 • Подготовка и приемане на нов Закон за електронното управление и подзаконовата нормативна уредба към него за улесняване на практическата реализация на електронните услуги
 • Актуализация на секторните политики в областта на електронните съобщения и пощенските услуги
 • Подготовка на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги и актуализация на подзаконовата нормативна уредба
 • Изготвяне на проект на Закон за ратифициране на актовете на ХХV конгрес на Всемирния пощенски съюз
 • Разработване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация във връзка с въвеждане на Директива 2013/37/ЕС относно повторната употреба на информация в обществения сектор.
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Август
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Новини

Пощенска карта в колекционерски тираж отбелязва 120 години българското морско търговско корабоплаване
Министър Московски откри церемонията по случай 125-та годишнина на ТСВ
Министър Московски отвори офертите за концесия на пристанищен терминал „Бургас – Запад“ и на Централна жп гара Пловдив

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed