Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Цялостният процес по заявяване и получаване на електронни услуги е усъвършенстван 01.12.2015
Голям размер

Това е поредният голям проект за надграждане на системите за електронното управление, който Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията успешно приключва с европейско финансиране. Това заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов по време на заключителното събитие по проекта. Той посочи, че въпреки всички трудности, които са възникнали при изпълнението му, проектът е във финална фаза и резултатите са на лице.

„С този проект се допълват основните системи на електронното управление, предвидени в заложения концептуален модел с липсващите до момента компоненти и функционалности“, каза Христо Христов, директор на дирекция „Информационни технологии“ в МТИТС и ръководител на проекта. „Резултатите от него позволяват една услуга да бъде заявена през портала за достъп до електронни административни услуги, платена и получена изцяло електронно“, допълни той. По думите му, забавянията при стартирането на проекта са наложили сроковете за изпълнение да се съкратят от предвидените 18 месеца на 11 месеца.

В рамките на първата дейност от проекта беше разработен модел за електронно валидиране и електронно връчване на документи. Втората дейност включва интеграция на 32 нови регистъра на централно ниво, от които държавната администрация използва информация. Реализирани са 400 услуги за достъп до данни от тези регистри. В рамките на трета дейност са изградени интеграционните модули, които свързват цялостния процес.

Резултатите от четвъртата дейност са свързани с развитие и усъвършенстване на Единния портал за достъп до електронни административни услуги (www.egov.bg). Основният замисъл на този портал е да служи като единна точка за намиране и заявяване на електронни услуги. Регламентира се и начинът, по който да се поддържа информацията в портала, така че тя да бъде разбираема за всички потребители. Улеснен е достъпът чрез разработената мобилна версия. Петата дейност предвижда доизграждане на Контролно-техническия център за електронно управление и доставка на софтуерно и хардуерно оборудване. Създадена е съвременна и модерна среда за изпълнение и управление на процесите. Шестата дейност е за надграждане на системата за електронни разплащания и създаване на единна точка за електронни разплащания към държавната администрация. Създадени са възможности всички банки, обслужващи държавната администрация, да се включат към системата.

Проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство, с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд”. Той включва следните дейности:

Дейност 1: Е-валидиране на електронни документи и разпечатки на електронни документи, Е-връчване на електронни документи, Актуализиране на Българската национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт

Изпълнител: "Сиела-Норма" АД

Стойност на договора: 2 578 800 лв. с ДДС

Дейност 2: Публикуване за служебен достъп на регистри на държавната администрация и свързване на секторни информационни системи на държавната администрация с публикуваните за служебен достъп регистри;

Изпълнител: "Технологика" ЕАД

Стойност на договора: 2 580 000 лв. с ДДС

Дейност 3: Доизграждане на инструменталната среда на електронното управление на Република България (БеУ);

Изпълнител: "Бул Ес Ай" ООД

Стойност на договора: 2 520 000 лв. с ДДС

Дейност 4: Последващо развитие и усъвършенстване на ЕПДЕАУ;

Изпълнител: "Ай Би Ес България" ЕООД

Стойност на договора: 2 779 200 лв. с ДДС

Дейност 5: Доизграждане на Контролно-технически център на електронното управление до Център за данни на централната администрация;

Изпълнител: "Сиенсис" АД

Стойност на договора: 3 659 388 лв. с ДДС

Дейност 6: Надграждане на системата за електронни разплащания към централната и местна администрация, чрез разработване на единна входна точка за използване на наличните инструменти за плащане в България и разработване на услуга за удостоверяване на време.

Изпълнител: Консорциум "Такс Ми" ДЗЗД

Стойност на договора: 2 400 000 лв. с ДДС

Общата стойност на проекта е малко над 20 млн. лв., а срокът за приключването му е до края на годината.

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Януари
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Новини

Пощенска карта в колекционерски тираж отбелязва 120 години българското морско търговско корабоплаване
Министър Московски откри церемонията по случай 125-та годишнина на ТСВ
Министър Московски отвори офертите за концесия на пристанищен терминал „Бургас – Запад“ и на Централна жп гара Пловдив

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed