Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Биография

ВАЛЕРИ БОРИСОВ

Заместник - министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ
Висше Висш машинно-електротехнически институт
специалност „Електрически машини”
степен "Магистър"
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

март 2014 г. – октомври 2014 г.

Търговски директор
„АБТ” ЕООД
2013 г. Съветник
на кмета на Столична община в областта на електронното управление и електронните административни услуги
2011 г. – 2013 г. Заместник-министър
на транспорта, информационните технологии и съобщенията
2010 г. – 2011 г. Директор
Дирекция „Електронно управление” в МТИТС
2008 г. - 2010 г. Изпълнителен директор
„Авангардни Бизнес Технологии" ЕООД
1995 г. - 2008 г. Ръководител отдел
„IBM България "ЕООД
1994 г. – 1995 г. Административен директор
„Програмни продукти и системи "АД
1989 г. – 1994 г. Конструктор
Институт по електроенергийна техника
1984 г. – 1989 г. ВМЕИ "В.И.Ленин"
ЕЗИЦИ Английски
ЛИЧНИ ДАННИ Дата на раждане: 3 август 1964 г.

 

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed