ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Дружества

ДП "Пристанищна инфраструктура"

 Ангел Забуртов - Генерален директор

 адрес: София 1574, Бул. „Шипченски проход” № 69

 тел:  + 359 2 8079999
 факс: + 359 2 8079966

 е-mail: office@bgports.bg

 Интернет страница: www.bgports.bg


 


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени