ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Електронно управление » Политики

Политики
Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г.
[25.03.2014]
Стратегията за развитие на електронното управление в Република България (2014-2020) е изготвена като част от ангажиментите на страната ни съгласно предварителните условия за средствата...
Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г.
[11.04.2016]
Пътна карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г....
ISA_Big.jpg
ISA - програма за решения за оперативна съвместимост на европейските публични администрации 2010-2015
Гражданите и бизнеса очакват ефективни публични услуги в цяла Европа. ISA – това е програма за решения за оперативна съвместимост на европейските публични администрации. Тя отговаря на тази...
ISA² - програма за решения за оперативна съвместимост и общи рамки за европейските публични администрации, предприятията и гражданите като средство за модернизиране на публичния сектор 2016-2020
Програмата ISA² ще подпомогне трансграничното и междусекторното взаимодействие. Решението за програмата ISA², като наследник на ISA, е прието на 25.11.2015 г. Чрез използването на ISA² решенията,...
Конкурс за публични администрации „Sharing and Reuse Awards“
На 8 юли Европейската комисия стартира конкурс  „SHARING AND REUSE AWARDS“, който има за цел да отличи публични администрации, които успешно са разработили и споделили ИТ решения с потенциал...
Обща стратегия за електронно управление в Република България 2011-2015
Настоящата обща стратегия за електронно управление служи за основа, на базата на която ще се разгърнат секторните политики – стратегии, цели и дейности на ниво министерства и агенции....
Оперативна съвместимост
Национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт
Приета с Решение номер 482 от 28 юни 2006 г. на МС Българска национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт (180.47...
Проект на актуализирана Българска национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт
Проектът на актуализирана Българска национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт е разработена при изпълнението на проект „Надграждане на...
Национален регистър на стандартите
Настоящият Регистър на стандартите е разработен в съответствие със Закона за електронното управление и Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и ...
Регистри за оперативна съвместимост на електронното правителство
Регистрите се поддържат от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Регистрите се водят чрез поддържане на единна централизирана база от данни. В регистрите се...
Информационна сигурност
EU.jpg
Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза
Директивата относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза е изготвена като част от ангажимента за установяване на отворено, безопасно и...
cyberEurope.jpg
Кибер Европа
ENISA улесни процеса на планиране, провеждане и  оценка при учения на Общоевропейското кибер-сътрудничество в кризисни ситуации. Подкрепата на подготовката за учения в кибер-сигурността...
Електронна идентификация и удостоверителни услуги
Електронна идентификация и удостоверителни услуги
РЕГЛАМЕНТ Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета (1.27 MB) от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на...

© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени