ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Политика в областта на широколентовия достъп

Развитие на широколентовия достъп в Република България

Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България  (418.97 KB)

Операция 2.2. от Оперативна програма „Регионално развитие”  (38 KB)

Методика за избор на населено място за изграждане на широколентов достъп до Интернет в слабо-урбанизираните и отдалечени райони  (1.7 MB)

 Концепция за изграждане и отдаване за поддръжка и експлоатация на регионални мрежи за широколентов достъп в отдалечени и селски райони  (2.82 MB)

Заповед РД 08-536/22.12.2009 г.  (79.62 KB)

Протокол от заседание на Консултативен съвет  (1.71 MB)

ПМС № 232/ 28.09.2009  (34.31 KB)

Състояние на широколентовия достъп в Република България  (47.5 KB)

Протокол от заседание на Работна група от 19.02.2010 г.  (1.13 MB)

Протокол от заседание на Работна група от 15.03.2010 г. (607.95 KB)

Предложение на райони, които да бъдат включени за изграждане на широколентов достъп до Интернет в слабо-урбанизираните и отдалечени райони  (6.81 MB)

 

Мнения и препоръки

 

Лицe за контакт:

Христо Христов - началник отдел в дирекция „Информационни технологии",
тел: 02/949 2355,
e-mail: hhristov@mtitc.government.bg

Лъчезар Василев - главен експерт в дирекция „Съобщения",
тел: 02/949 2425,
e-mail: lvasilev@mtitc.government.bg


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени