ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Политика в областта на широколентовия достъп

Контакти, мнения и препоръки
Голям размер

Лица за контакт:

Христо Христов - началник отдел в дирекция „Информационни технологии",
тел: 02/949 2355,
e-mail: hhristov@mtitc.government.bg

 

Лъчезар Василев - главен експерт в дирекция „Съобщения",
тел: 02/949 2425,
e-mail: lvasilev@mtitc.government.bg

 

Вашето мниение е важно за нас!

 Коментари (0)


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени