ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Политика в областта на широколентовия достъп

Проучвания и анализи на широколентовия достъп
Голям размер

Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2010 г.

Скоростта на широколентовия достъп нараства (309.63 KB)

Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2009 г. (1.82 MB)

 © Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени