ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Политика в областта на широколентовия достъп

Оперативни документи
Голям размер

Заповед РД 08-536/22.12.2009 г.  (79.62 KB)

Протокол от заседание на Консултативен съвет  (1.71 MB)

Протокол от заседание на Работна група от 19.02.2010 г.  (1.13 MB)

Протокол от заседание на Работна група от 15.03.2010 г. (607.95 KB)


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени