ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Политика в областта на широколентовия достъп

Държавна помощ
Голям размер

Насоки на Общността относно прилагането на правилата за държавна помощ във връзка с бързото разгръщане на широколентови мрежи  (527.07 KB)

Supplementary Information Sheet on State aid to broadband  (186.93 KB)


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени