ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Политика в областта на широколентовия достъп

Презентации
Голям размер

Public funding for broadband networks and State aid rules (591.5 KB)

ИНТЕГРИРАНИТЕ ШИРОКОЛЕНТОВИ КОМУНИКАЦИИ – ФАКТОР ЗА РАСТЕЖА СЛЕД КРИЗАТА (1.02 MB)

БЪЛГАРСКИ ШИРОКОЛЕНТОВ ДОСТЪП НАСТОЯЩО ПОЛОЖЕНИЕ - ПОКРИТИЕ СТРАТЕГИЯ И ПРОЕКТИ (1.93 MB)

Broadband action at EU and MS level (150 KB)


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени