ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Политика в областта на широколентовия достъп

Предложение за райони, които да бъдат включени в инвестиционен проект за осигуряване на широколентов достъп в отдалечени и слабонаселени места
Голям размер

Райони (2.59 MB)

Методика за избор на населено място за изграждане на широколентов достъп до Интернет в слабо-урбанизираните и отдалечени райони  (1.7 MB)


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени