ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Политика в областта на широколентовия достъп

Кореспонденция
Голям размер

Korespondencia.rar (6.93 MB)

 

 © Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени