ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Политика в областта на широколентовия достъп

Обща информация за предлагането на високоскоростен интернет в Република България
Голям размер

Обща информация за предлагането на високоскоростен интернет в Република България (1.39 MB)

Информация за възможните области на интервенция през програмния период 2014-2020 г. с финансиране от ПРСР (83.14 KB) (194.43 KB)

При увеличаване на мащаба на картите е възможна подробна визуализация.

Информация за предлагането на високоскоростен интернет в Северен централен район

Високоскоростен интернет в района (152.36 KB)

White_areas_BG32_Severen_centralen_300_BG.pdf (2.27 MB)

Grey_areas_BG32_Severen_centralen_300_BG.pdf (3.7 MB)

Speed_BG32_Severen_centralen.pdf (2.26 MB)

 

Информация за предлагането на високоскоростен интернет в Североизточeн район

Високоскоростен интернет в района (193.1 KB)

White_areas_BG33_SeveroiztochenR_300_BG.pdf (1.87 MB)

Grey_areas_BG33_SeveroiztochenR__300_BG.pdf (1.83 MB)

Speed_BG33_SeveroiztochenR.pdf (1.54 MB)


Информация за предлагането на високоскоростен интернет в Северозападeн район

Високоскоростен интернет в района (150.43 KB)

White_areas_BG31_Severo_zapadenR_300_BG.pdf (2.01 MB)

Grey_areas_BG31_SeverozapadenR_300_BG.pdf (1.96 MB)

Speed_BG31_Severo_zapadenR.pdf (2.27 MB)

 

Информация за предлагането на високоскоростен интернет в Югоизточен район

Високоскоростен интернет в района (150.62 KB)

White_areas_BG34_YugoiztochenR_300_BG.pdf (2.22 MB)

Grey_areas_BG34_YugoiztochenR_300_BG.pdf (2.15 MB)

Speed_BG34_YugoiztochenR.pdf (2.29 MB)

 

Информация за предлагането на високоскоростен интернет в Южен централен район

Високоскоростен интернет в района (157.07 KB)

White_areas_BG42_Yujen_Centralen_300_BG.pdf (3.02 MB)

Grey_areas_BG42_Yujen_Centralen_300_BG.pdf (2.85 MB)

Speed_BG42_Yujen_Centralen.pdf (2.68 MB)

 

Информация за предлагането на високоскоростен интернет в Югозападeн район

Високоскоростен интернет в района (177.05 KB)

White_areas_BG41_YugozapadenR_300_BG.pdf (2.33 MB)

Grey_areas_BG41_YugozapadenR_300_BG.pdf (2.14 MB)

Speed_BG41_YugozapadenR.pdf (1.99 MB)


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени