ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Концесии - Актуално

Концесии - актуално

I. ОБЕКТИ, КОИТО МТИТС ПОДГОТВЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

1. Пристанищен терминал Зимовник, гр. Русе;

2. Пристанищен терминал Видин-център, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин;

3. Пристанищен терминал Русе-запад, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе;

4. Пристанищен терминал Русе-изток - 1“, (включващ корабни места от № 1 до № 8) част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе;

5. Пристанищен терминал Русе-изток - 2“, (включващ корабни места от № 9 до № 14) част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе;

6. Централна ж.п. гара – Варна;

7. Интермодален терминал в южен централен район на планиране в България - Пловдив;

8. Летище Балчик за обслужване на търговски операции с въздухоплавателни средства с максимална излетна маса до 5700 кг или с пътниковместимост до 19 седалки.

ІІ. ПОТЕНЦИАЛНИ* ОБЕКТИ НА КОНЦЕСИЯ:

1. Централна ж.п. гара  София и ж.п. гара Подуяне;

2. Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна;

* Инициатива за предоставяне на концесия на други обекти от транспортната инфраструктура може да бъде заявена по реда на чл. 20 от Закона за концесиите.

III. ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ:

1. Гражданско летище за обществено ползване Пловдив:

1.1. Информация за открита процедура (378 KB)

1.2 Обявление за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обект "Гражданско летище за обществено ползване Пловдив" (26.63 KB)

Във връзка с фиксираните в Обявлението срокове и дати правим следното уточнение:

- срок за получаване на документацията за участие в процедурата – до 17.00 часа на 13.06.16 г.;

- срок за получаване на офертите –  до 17.00 часа на 15.06.16 г.;

- дата на отваряне на офертите – в 11.00 часа на 16.06.16 г.

1.3 Документация за участие в открита процедура за предоставяне на концесия за услуга върху гражданско летище за обществено ползване Пловдив (695 KB)

1.4 Проект на договор за концесия на Гражданско летище за обществено ползване Пловдив (649.67 KB)

1.5 Отговор във връзка с постъпило искане от заинтересувано лице за предоставяне на допълнителни документи и информация по процедурата за предоставяне на концесия върху „Гражданско летище за обществено ползване Пловдив” (191.72 KB)

1.6 Отговор във връзка с постъпило искане от заинтересувано лице за удължаване на срока за подаване на офертите за участие в процедурата за предоставяне на концесия върху „Гражданско летище за обществено ползване Пловдив” (82.53 KB)

1.7 Обявление за удължаване на сроковете по откритата процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обект "Гражданско летище за обществено ползване Пловдив" (22.61 KB)

Във връзка с фиксираните в Обявлението срокове и дати правим следното уточнение:

- срок за получаване на документацията за участие в процедурата – до 17.00 часа на 16.09.2016 г.;

- срок за получаване на офертите –  до 17.00 часа на 19.09.2016 г.;

- дата на отваряне на офертите – в 11.00 часа на 20.09.2016 г.;

- срок за извършване на преглед на място в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в стая 1006в на предоставените допълнителни документи и информация по откритата процедура – до 17.00 часа на 16.09.2016 г.

1.8 Отговор във връзка с постъпило искане от заинтересувано лице за предоставяне на допълнителни документи и информация по процедурата за предоставяне на концесия върху „Гражданско летище за обществено ползване Пловдив" (62.02 KB)

1.9 Отговор във връзка с постъпило искане от заинтересувано лице за предоставяне на допълнителни документи и информация по процедурата за предоставяне на концесия върху „Гражданско летище за обществено ползване Пловдив (42.81 KB)

1.10 Отговор във връзка с постъпило искане от заинтересувано лице за предоставяне на допълнителни документи и информация по процедурата за предоставяне на концесия върху „Гражданско летище за обществено ползване Пловдив" (325.11 KB)

1.11. Отговор във връзка с постъпило искане от заинтересувано лице за предоставяне на допълнителни документи и информация по процедурата за предоставяне на концесия върху „Гражданско летище за обществено ползване Пловдив" (111.51 KB)


2. Гражданско летище за обществено ползване София


3. Пристанищен терминал Видин-юг, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин:

Документация за участие в открита процедура за предоставяне на концесия на Пристанищен терминал Видин-юг:

Dokumentacia_Vidin_south.pdf (803.45 KB)

Приложение №1:

Prilojenie_1_RMS_684.pdf (496.52 KB)

Приложение №2:

Prilojenie 2_Obiavlenie_DV_Vidin_south.pdf (185.28 KB)

Prilojenie 2_Obiavlenie_NKR_Vidin_south.pdf (89.12 KB)

Приложение №3:

Prilojenie_3.1_Skica.pdf (140.82 KB)

Prilojenie_3.2_APDS.pdf (180.35 KB)

Приложение №4:

Prilojenie 4_UEG.pdf (132.06 KB)

Приложение №5:

Prilojenie 5_Zastrahovki.pdf (2.27 MB)

Приложение №18:

Prilojenie 18_Proekt_Koncesionen_dogovor_Vidin_south.pdf (522.87 KB)

Приложенията от № 6 до № 17 са налични като образци към текста на  Документацията.

1. Отговор на постъпили въпроси (199.54 KB)

 Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Република България чрез механизмите на концесията

Презентация на български пристанища и български летища (27.19 MB)


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени