ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Отворени данни » Набори от данни в отворен формат, поддържани от МТИТС и подчинените му структури

Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат
Голям размер

Списък, приет с решение № 214 на Министерският съвет от 25 Март 2016.

Списък, приет с решение № 103 на Министерският съвет от 17 Февруари 2015.


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени