ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Новини

Министър Ивайло Московски валидира марка по случай 130-годишнината на Морска администрация 28.02.2013
Голям размер

Изпълнителна агенция „Морска администрация” е една от първите институции на българската държава след Освобождението. Това каза министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията в оставка Ивайло Московски по време на валидирането на юбилейно филателно издание посветено на администрацията.

„Пожелавам ви да изпълнявате функциите си със същия професионализъм както през последните 130 години. Надявам се да продължите да съхранявате традициите и да придадете натрупания опит на младите си колеги, защото само така може да запазите експертността на администрацията”, каза Ивайло Московски. По думите му Морска администрация е много важна за безопасността на корабоплаването и опазването на морската среда в екваторията на Република България.

„Историята на Морска администрация датира от 1883 година г. Този факт очертава важността на корабоплаването за икономиката на нашата държава още от нейното освобождение”, акцентира заместник-министър Валери Борисов.

Изпълнителният директор на Морска администрация к.д.п. Сергей Църнаклийски направи кратък исторически преглед на функциите и организацията на агенцията в миналото, като спомена и някои от имената на директорите, които са заемали неговия пост през годините.    

Пощенско-филателното издание бе валидирано от министър Ивайло Московки заедно със заместник-министър Валери Борисов и к.д.п. Сергей Църнаклийски. Изданието е по проект на художника Вилиам Китанов. То се състои от една пощенска марка с винетка, илюстрован плик с цена (0,65 лв.) и специален пощенски печат. Тиражът на пощенската марка с винетка е 12 000 бр. Тираж на илюстрования плик е 1 094 бр.

 

 

 

Милан Мартинов,
Министерство на транспорта,
информационните технологии
и съобщенията,
Дирекция „Връзки с обществеността и протокол”
Тел: +359 2 9409 625/301
e-mail:
mmartinov@mtitc.government.bg;
press@mtitc.government.bg


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени