ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Новини

Министър Папазов получи подкрепа от Обществените съвети за предложените проекти по ОП „Транспорт“ 01.10.2013
Голям размер

Обществените съвети подкрепиха предложените проекти за следващия програмен период на Оперативна програма „Транспорт“. Това стана ясно по време на брифинг на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов след края на заседанията. Приоритетните проекти в сектор транспорт бяха публично представени миналата седмица, а обсъждането им с бранша и други неправителствени организации продължи и днес.

„Факт са нормативните промени, с които се удължава срокът на удостоверенията за експлоатационна годност на пристанищата“, каза министър Папазов. По думите му e изработен проект на нова Наредба за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти, който предвижда срокът на валидност  на удостоверенията за експлоатационна годност да бъде значително увеличен - за пристанищните терминали, за които е предоставена концесия, той е обвързан с нейния срок, а за пристанищата, в които пристанищните услуги се предоставят от собственика, срокът на валидност ще бъде 35 години. Това ще подобри условията за инвеститорите, които имат интерес не само към пристанищната дейност, но и в области като корабостроенето.

В рамките на съвета по въздушен транспорт са обсъждани предложения за събираните таксите от летище София. Министър Папазов съобщи и че вече е готова и наредбата за леката авиация.

По време на съвета по автомобилен транспорт е бил представен новият изпълнителен директор на ИА „Автомобилна администрация“ Димитър Ганев. „Обсъдихме и проблемите на българските превозвачи на турската граница, както и предложенията на таксиметровия бранш за въвеждане на патентен данък“, допълни Данаил Папазов. По думите му, преди да бъдат предприети действия по тези въпроси, ще се проведат допълнителни срещи с бранша, за да бъде избрано най-доброто решение.  

Основна тема по време на обществения съвет по железопътен транспорт са били измененията на Закона за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, като по повечето въпроси е постигнат консенсус.

Министър Папазов още веднъж подчерта, че според изследване от 2011 г., около 19% от всички жители на България имат нагласа да гледат аналогова телевизия, като този процент през 2012 г. е паднал на 14,5%. „До края на седмицата ще имаме точен списък с населените места, които нямат покритие на цифровия сигнал“, каза министър Папазов. По думите му каквито и сметки да бъдат правени в никакъв случай не може да се говори за милион абонати, както бе коментирано в публичното пространство. „След като е ясна точната цифра на домакинствата, които остават без достъп до телевизия държавата ще обсъжда мерки за решаване на въпроса“, допълни той.  

Министър Данаил Папазов председателства за четвърти път заседанията на Обществените съвети в областите железопътен, автомобилен, воден и въздушен транспорт, както и информационни технологии, съобщения и електронно управление.

 

 


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени