ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Новини

Обществените съвети към МТИТС проведоха своето пето заседание 05.11.2013
Голям размер

Обществените съвети към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията проведоха своето пето заседание. Те са в областта на автомобилния, железопътния, водния и въздушния транспорт, както и информационните технологии, съобщенията и електронното управление.

По време на заседанията беше анализирано актуалното състояние на дружествата и предприятията в различните сектори и бяха обсъдени конкретните проблеми по ресори.

 

 


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени