ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Новини

"Информационно обслужване" АД стартира национална платформа за центрове по ИТ компетенции и подкрепа на предприемачеството в България 24.01.2014
Голям размер

"Информационно обслужване" АД стартира национална платформа за центрове по ИТ компетенции и подкрепа на предприемачеството в България – InfoStart: www.infostart.eu. Това е една от стъпките, предприети от системния интегратор за подобряване подготовката на ИТ специалисти предвид нарастващият дефицит на експерти в сферата.

Платформата цели да подготви нови кадри за нуждите на компанията, държавната администрация и бизнеса. Също така, "Информационно обслужване" АД, ще създаде условия за работа и партньорства с ИТ предприемачи от цялата страна. Компанията ще използва и надгражда технологичния капацитет, ресурсната база (офиси във всички областни градове) и експертния състав (над 300 висококвалифицирани софтуерни инженери и комуникационни специалисти), за да развива компетенциите на ИТ специалисти и да подкрепи бизнеса в България.

Предвижда се провеждането на серия от обучения и сертификационни курсове в цялата страна. Успешно завършилите отделните направления: Специалност „Програмист“, Специалност „Системен администратор“ и Специалност „Специалист по качеството“ ще получат свидетелство за професионална квалификация на Министерството на образованието и науката.

Учебните програми са съобразени с нуждите на пазара и ще предоставят практически знания и умения за работа с най-съвременните технологии. Продължителността на обучението по трите ИТ специалности е шест календарни месеца. Лекциите стартират на 9 май, а подробната програма на курсовете, информация за лекторите и критерии за кандидатстване е публикувана на www.infostart.eu.

Основен акцент в платформата InfoStart се поставя и върху ИТ предприемачите. Широката клонова мрежа на "Информационно обслужване" АД, обхващаща всички областни градове в България, отваря врати към бизнеса и предлага възможности за разработка, разпространение и внедряване на продукти и решения, както и клиентска поддръжка и управление на отношенията с клиентите в цялата страна.

Цели на InfoStart до края на 2014 г.:

•        Провеждане на серия от обучения в цялата страна, голяма част от които безплатни;

•        Подготовка на 150 ИТ специалисти в трите основни професионални направления като 15% от тях ще получат възможност за работа в компанията и стипендии за обучение;

•        Обучение на 200 специалисти в областта на информационните технологии и държавната администрация, посредством стажантска програма в офисите на компанията в цялата страна;

•        Откриване на 30 нови работни места в офисите на Информационно обслужване в по-големите градове;

•        Създаване интерактивни лаборатории за разработване на нови проекти и технологии в по-големите офиси на компанията.


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени