ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Новини

Експерт с опит в електронното правителство е служебен заместник министър с ресор ИТ и съобщения в МТИТС 11.08.2014
Голям размер

Ресорът информационни технологии и съобщения от днес ще бъде координиран от доц. Камен Спасов, който бе назначен за заместник-министър в служебното правителство.

Новият заместник на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Николина Ангелкова, е инженер по автоматизация на производството в Химико-технологичния и металургичен университет – София, където е защитил и докторантура. Доц. Камен Спасов е международен магистър по бизнес администрация от Бизнес училището към Университета на Южна Каролина, САЩ, и Стопанския университет във Виена. По-голямата част от трудовия му стаж е в областта на електронното правителство, оперативната съвместимост и информационната сигурност. До момента е доцент във Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски”.


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени