ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Новини

МТИТС започва да приема предложения на кандидати за създаване и администриране на регистър на домейн от високо ниво на кирилица ".бг" 01.07.2015
Голям размер

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) започва да приема от днес (1 юли 2015 г.) предложенията на кандидатите за създаване и администриране на регистър на домейн от високо ниво на кирилица „.бг“.  Методиката за оценка на предложенията и изискванията за регистрация са одобрени от министър Ивайло Московски. Двата документа бяха изработени от Работна група към МТИТС и приети от Обществен експертен съвет, който се ръководи от заместник-министър Валери Борисов и включва представители на министерства, регулаторни органи, научни и браншови организации, граждански и интернет сдружения.

Срокът за изготвянето и предоставянето на предложенията на кандидатите за Регистър на домейна от високо ниво „.бг“ е 90 календарни дни от датата на публикуване на поканата за участие на официалния сайт на МТИТС, намираща се на следния адрес: https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=456&id=8388

Кандидатът, чието предложение в най-голяма степен отговаря на принципите и изискванията, заложени в документите и бъде оценено най-високо, ще получи подкрепата на правителството и интернет общността. Следващата стъпка от процеса на определяне на Регистър на домейн от високо ниво „.бг“ е кандидатстване пред международната Интернет организация за имена и адреси ICANN.

Предложението на България за име на домейн на кирилица „.бг“ получи одобрение от ICANN през октомври 2014 година.


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени