ул. "Дякон Игнатий" № 9, София 1000
Република България
тел: (+359 2) 940 9771;
факс (+359 2) 988 5094
e-mail: mail@mtitc.government.bg
website: www.mtitc.government.bg
  Начало » Транспорт » Политики

Oтчет за изпълнение на целите за 2013 г. на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 28.02.2014

Oтчет за изпълнение на целите за 2013 г. на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (781 KB) 


© Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България
2014 Всички права запазени