Вие сте тук

Актуално в ИТ 09.09.2019

понеделник, Септември 9, 2019

09.09.2019 Семинар, организиран от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представи новите възможности за финансиране на проекти за широколентов достъп

На 5 септември 2019 г. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) със съдействието на Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ към Европейската комисия (DG CNECT) и Европейската мрежа на компетентните служби в областта на широколентовия достъп (European Broadband Competence Offices Network) проведе семинар на тема: „Механизъм за свързване на Европа 2 (CEF 2): Нови цифрови възможности“.