Вие сте тук

Актуално в ИТ 20.09.2019

петък, Септември 20, 2019

20.09.2019 Приета е Наредба за форматите на данните и за условията и реда за предоставяне на достъп до информацията в Единната информационна точка

С Постановление № 227/10.09.2019 г. на Министерския съвет е приета Наредба за форматите на данните и за условията и реда за предоставяне на достъп до информацията в Единната информационна точка (обн. ДВ. Бр. 72 от 13.09.2019 г.). Наредбата е изготвена в съответствие с изискванията на Закона за електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура и в изпълнение на чл. 5, ал. 4 от този закон.