Вие сте тук

Актуално в ИТ 09.03.2020

понеделник, Март 9, 2020

09.03.2020 Отворена е обществена консултация относно европейската стратегия за данните

Европейската комисията стартира обществена консултация относно европейската стратегия за данните. Резултатите от това проучване ще бъдат включени в евентуални инициативи на Комисията относно достъпа до данни и повторното им използване през следващите месеци. Участието в консултацията става чрез попълване на въпросник.