Вие сте тук

Актуално в ИТ 10.07.2020

петък, Юли 10, 2020

10.07.2020 Изготвен е проект на Приоритет 8 „Цифрова свързаност“ от Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030

С Решение № 33 на Министерския съвет от 20.01.2020 г. са одобрени визията, целите и приоритетите на Национална програма за развитие България 2030 (НПР България 2030), като Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) е определено за водещо ведомство за Приоритет 7 „Транспортна свързаност“ и Приоритет 8 „Цифрова свързаност“.

МТИТС представи за обществено обсъждане проект на Приоритет 8 „Цифрова свързаност“, изготвен от междуведомствена работна група.