Вие сте тук

Актуално в ИТ 23.07.2020

четвъртък, Юли 23, 2020

23.07.2020 Приет е национален стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.“

С РМС № 493 от 21.07.2020 г. е приет национален стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.“. Документът залага принципите на цифрова промяна в основните сфери на икономическия живот. Целта на широката употреба на цифрови технологии е да бъде намалено използването на енергия и ресурси.