Вие сте тук

Актуално в ИТ 07.08.2020

петък, Август 7, 2020

07.08.2020 Министерският съвет прие мерки за извършването на преглед и анализ на електронните съобщителни мрежи, собственост на изпълнителната власт и публичните предприятия

С Решение № 558 на Министерския съвет от 6 август 2020 г. са одобрени мерки за извършване на преглед и анализ на наличността и капацитета на електронни съобщителни мрежи, собственост на изпълнителната власт и на публични предприятия по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за публичните предприятия. Прегледът и анализът, със съответните предложения, ще бъдат извършени от междуведомствена работна група. 

07.08.2020 Приети са актуализиран план за широколентова инфраструктура „Свързана България“ и Актуализирана политика в областта на електронните съобщения

С Решение № 555 и Решение № 556 на Министерския съвет от 6 август 2020 г. са приети актуализиран план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение „Свързана България“ и Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България.