Вие сте тук

Актуално в ИТ 17.11.2020

вторник, Ноември 17, 2020

17.11.2020 Допълнителна информация след проведена онлайн дискусия в областта на цифровата свързаност по Плана за възстановяване и устойчивост (Recovery and Resilience Plan)

С новия Механизъм за възстановяване и устойчивост ще се осигури широкомащабна финансова подкрепа за предприети от държавите членки реформи и инвестиции с цел смекчаване на икономическото и социалното въздействие на COVID-19 пандемията, и с цел икономиките на ЕС да станат по-устойчиви, издръжливи на сътресения и по-добре подготвени за предизвикателствата на екологичния и цифровия преход.