Вие сте тук

Актуално в ИТ 12.05.2021

сряда, Май 12, 2021

12.05.2021 Регламент (ЕС) 2021/695 на Европейския парламент и на Съвета oт 28 април 2021 година за създаване на Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“, за определяне на нейните правила за участие и разпространение на резултатите

С Регламент (ЕС) 2021/695 се създава Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ за периода 2021-2027 г. Бюджетът за седемгодишния период е над 86 млрд. евро за укрепване на научната и технологична база на ЕС и за стимулиране на иновациите, конкурентоспособността и създаването на работни места в Европа.