Вие сте тук

България и още 6 държави от ЕС с декларация до Австрийското председателство за Пакета за Мобилност I

30.10.2018

В рамките на Неформален съвет Транспорт, който се проведе на 29 и 30 октомври т.г. министър Желязков взе участие в съвместна среща на Литва, Латвия, България, Полша, Естония, Ирландия и Малта относно Пакета за мобилност I. Всички участници в срещата се обединиха в позицията си относно неприемането на разпоредби относно връщането на превозното средство „у дома“ като мярка, която увеличава броя на празните превози и повишава СО2 емисиите от тежкотоварни превозни средства. Беше поставен акцент и върху свободата на избор на водача да ползва седмичната си почивка с компенсации на място по негов избор. Гореизброените държави членки изразиха разочарованието си от представените компромисни текстове от Австрийско председателство относно каботажа и международния транспорт като считат, че същите водят до фрагментиране на Европейския вътрешен пазар. Подготвиха обща декларация, адресирана до Австрийското председателство с цел недопускане на разминаване на заложените цели в законодателните предложения за сметка на преразпределяне на пазарни дялове.