Вие сте тук

България взе участие в третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз

01.10.2019

България подкрепи промените в системата за разплащания между операторите на универсална пощенска услуга за малки пакети от електронна търговия. Предложенията бяха обсъдени и приети на третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, който се проведе на 24 и 25 септември 2019 г. в Женева. Те бяха подписани от ръководителя на делегацията и предстои да бъдат ратифицирани от Народното събрание.

Реформата е предизвикана от ръста на електронната търговия и необходимостта пощенските оператори да изработят по-благоприятни ценови условия за доставянето на малките пакети.

В българската делегация във форума бяха включени представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на външните работи, Комисията за регулиране на съобщенията и „Български пощи“ ЕАД.