Вие сте тук

До 2 млн. лв. глоба за мобилен оператор при нарушаване на новите правила за роуминга

До 2 млн. лв. глоба за мобилен оператор при нарушаване на новите правила за роуминга
28.06.2017

Санкция от 50 000 до 2 000 000 лв. при нарушаване на новите правила за роуминга в Европейския съюз от страна на мобилните оператори, предвижда проект за  изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. Той е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията https://www.mtitc.government.bg/bg/suobshteniya/normativni-aktove-suobshteniya/proekti-na-normativni-aktove-suobshteniya/proekt-na-zakon-za-izmenenie-i-dopulnenie-na-zakona-za-elektronnite-suobshteniya-0.

Глобите засягат подаването на невярна информация във връзка с „политиката за справедливо ползване“. Според новия регламент, при надхвърляне на определен обем от данни, ползвани в роуминг, операторът може да наложи ограничение върху потреблението или да определи допълнителна такса върху ползвания мобилен интернет в чужбина. Мобилните оператори са задължени да информират потребителите чрез  текстово съобщение при достигане на лимита.

Целта на промените в Закона за електронните съобщения е да се въведат ефективни и възпиращи санкции при нарушаване на разпоредбите на Регламента, с който от 15 юни 2017 година се премахват надценките на дребно за роуминг услуги в Европейския съюз. Новите текстове в закона гарантират балансирана политика по отношение на защита на правата на потребителите на роуминг услуги и на интересите на доставчиците на тези услуги в рамките на ЕС.