Вие сте тук

ИА „Морска администрация“ представи напредъка по проекта за интегрирано морско наблюдение

08.02.2018

Експерти от ИА „Морска администрация“ представиха напредъка по проект „Интегрирано българско морско наблюдение” (InBulMarS). На събитието присъстваха представители на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME) към Европейската комисия и Съвместния изследователски център (JRC) към Европейската комисия, участниците и наблюдателите по проекта.

Партньори в проекта за интегрирано морско наблюдение са Главна дирекция „Гранична полиция”, Агенция „Митници”, Военноморските сили, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, а финансирането се осъществява чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Наблюдатели по проекта са Министерство на отбраната и Министерство на земеделието, храните и горите.

По време на срещата участниците се запознаха със степента на изпълнение на дейностите към момента и спазването на установената времева рамка. Представени бяха основните характеристики и функционалността на системите за морско наблюдение, които се експлоатират от партньорите в проекта. Освен това бяха обсъдени предвидените дейности за разработване и внедряване на технически инструменти за интегрирано морско наблюдение, по-специално за подпомагане на прилагането, експлоатацията и поддържането на CISE (Common Information Sharing Environment) по приоритет 6. „Насърчаване на изпълнението на интегрираната морска политика”, мярка 6.1 „Интегрирано морско наблюдение” от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020.

Основната цел на проекта InBulMarS е да бъде изготвено проучване за определяне на нуждите и изискванията за подобряване на междусекторния обмен на информация в областта на морското наблюдение. Също така ще бъдат идентифицирани правните и техническите проблеми пред интегрирането на съществуващите национални системи за наблюдение на морските пространства на България.

 

 

Дейностите по проект „Интегрирано българско морско наблюдение” (InBulMarS) стартираха на 01.01.2017 г., а срокът за тяхното изпълнение е 2 години. Общият бюджет на проекта е 238 820 евро, като сумата на предоставената безвъзмездната финансова помощ е в размер на 191 056 евро.