Вие сте тук

Интермодалност и безопасност са ключовите приоритети в Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.

Обществено обсъждане на Програма "Транспортна свързаност" 2021-2027 г.
29.03.2021

Развитие на интермодалните връзки, внедряване на интелигентни транспортни системи за управление на трафика и повишаване на безопасността, както и изграждане на ключови пътни и жп отсечки у нас. Това са част от приоритетите в Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. (ПТС 2021-2027), която предстои да бъде изпратена за одобрение от Европейската комисия. Проектите бяха представени пред заинтересованите страни днес в онлайн-среща, организирана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

По време на общественото обсъждане ръководителят на Управляващия орган на ПТС 2021-2027 Галина Василева запозна участниците с целите и политиките на програмата за следващия 7-годишен период. „Акцентът на всички европрограми е постигането на нисковъглеродна и по-зелена Европа, с интелигентна и интермодална транспортна мрежа“, заяви Василева. Тя отбеляза, че отново ще продължи целевото финансиране на едни от най-мащабните транспортни проекти у нас. Сред тях са изграждане на автомагистралата „Русе-Велико Търново“, тунел под връх Шипка и жп връзките със Северна Македония и Сърбия. Приоритет остава и завършването на Лот 3.2 на АМ „Струма“, както и на жп линията Елин Пелин-Костенец.

Проектобюджетът на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г. е 1,95 млрд. евро, които са разделени в 5 основни направления – жп инфраструктура (702 млн. евро), пътна инфраструктура (732 млн. евро), интермодалност (328 млн. евро), иновации в транспорта (143 млн. евро) и техническа помощ (46 млн. евро). В допълнение към инвестициите от програмата, за жп инфраструктура са осигурени средства от Механизма за свързване на Европа и Националния план за възстановяване и устойчивост.

Осигурените средства за развитие на интермодалността на превозите в страната са над 328 млн. евро. Предвижда се разширение на пристанищата Варна и Лом, с цел създаване на условия за мултимодални превози. Сред проектите са и изграждане на железопътните връзки към летищата в Бургас и Пловдив, а също така подпомагане чрез финансови инструменти на интермодалните оператори у нас за развитие на съществуващата инфраструктура.

Съществен акцент в ПТС 2021-2027 е поставен на безопасността в транспорта. Предвижда се доставка на аварийно-спасителни и патрулни кораби и оборудване, свързани с осигуряването на сигурността в Черно море. Програмата ще финансира още закупуване на специализирани плавателни средства за подобряване условията за корабоплаване по р. Дунав, както и  проекти за изграждане на инфраструктура за алтернативни горива по републиканската пътна мрежа и в пристанищата с национално значение.