Вие сте тук

Ивайло Московски обсъди с автобусния бранш втория пакет за мобилност на ЕК

28.06.2018

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски обсъди с представители на автобусния бранш втория пакет за мобилност на Европейската комисия. Участие в срещата взеха заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ангел Попов, европейският народен представител Андрей Новаков и депутати от Народното събрание.

По време на разговорите бяха разгледани предлаганите промени в пакета „Мобилност“ II, свързани с достъпа до пазара за автобусни превози на пътници в рамките на Европейския съвет. Основната цел е да бъдат изяснени и опростени правилата и условията, при които превозвачите могат да извършват национални транспортни услуги в рамките на Европейския съвет. Предлага се либерализация на международния превоз на пътници, като се намаляват ограниченията за достъп до вътрешните автобусни линии на превозвачи от държави членки.

От браншовите организации поеха ангажимент до един месец да изпратят становище на Андрей Новаков, който през месец септември ще го представи пред Европейския парламент. От Министерския съвет ще бъде приета и официална позиция на българската страна, също като при пакета „Мобилност“ I.