Вие сте тук

Изтича срокът на удостоверенията на таксиметровите водачи

29.06.2018

Законовият срок на старите удостоверения на таксиметровите водачи изтича до края на месеца. Заявленията за преиздаване на удостоверенията ще бъдат приемани до 15.00 часа на 30 юни във всички офиси на ИА „Автомобилна администрация“, които ще работят извънредно. Ще бъдат приемани и заявления, които не са окомплектовани, като при тези случаи удостоверенията ще бъдат издавани след предоставянето на всички необходими документи. Таксиметровите водачи, които не са подменили удостоверенията си до 30 юни 2018 година, ще трябва да се явяват отново на изпит за придобиване на право да упражняват професията.

Припомняме, че през 2016 година, бе променена нормативната уредба, като бе въведена валидност от 5 години на всички безсрочни удостоверения, като до сега два пъти е удължаван срокът за подмяната им.