Вие сте тук

Министрите на транспорта на ЕС проведоха видеоконферентен съвет за въздействието на COVID - 19 върху транспорта

Министрите на транспорта на ЕС проведоха видеоконферентен съвет за въздействието на COVID - 19 върху транспорта
18.03.2020

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков представи българската позиция по време на днешния видеоконферентен съвет на министрите на транспорта на ЕС за въздействието на COVID - 19 върху сектора. По думите му в областта на сухопътния транспорт България изцяло подкрепя хармонизирания подход и насоките, представени от Комисията за управление на граничния контрол.

Той посочи, че временните дерогации от прилагането на някои разпоредби на Регламент 561/2006, като премахването на забраните за движение през уикенда, както и забраната за спане в кабините, ще позволят да се избегне блокирането на камиони в райони на карантина.

„България подкрепя мерките за намаляване на движението на хора, но е важно да запазим националните си икономики и Единния европейски пазар. За България, която се намира на кръстопът между Европа, Азия и Близкия изток, е важно да се гарантират доставките на стоки и свободното движение на транзитния трафик към Близкия изток през Турция. Смятаме че за да избегнем неочаквани пречки при преминаването на товарните потоци през граничните пунктове е необходимо предварително уведомяване, в разумен срок, от държавите членки за предвидените от тях мерки, отнасящи се за товарните превозни средства“, посочи Росен Желязков. Той се обърна към Европейската комисия с молба да бъде направена оценка на възможностите за свободното движение на стоки с превозни средства до 3.5 тона.

Министър Росен Желязков предложи да бъде създадена специфична електронна връзка на уебсайта на Европейската комисия, чрез която да продължи да се събира и предоставя актуална информация.

По време на разговорите стана ясно, че България подкрепя налагането на ограничения за организирани международни автобусни пътувания. Всички български граждани, които планират да пътуват с автомобил до европейските страни, са информирани за сериозните трудности при пътуване, които биха могли да срещнат, поради наложените ограничения в отделните държави членки на ЕС.

„България подкрепя наскоро предложената от Комисията „Инвестиционна инициатива за реакция по отношение на коронавируса“ за насърчаване на инвестициите чрез мобилизиране на наличните резерви от парични средства в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове. Нашата икономика и транспортният сектор в частност ще се възползват от тази възможност, за да започнат незабавна борба с кризата и да се подготвят за възстановяване“, посочи министърът.

В областта на авиацията, държавите членки подкрепиха инициативата за изменение на правилата за разпределение на слотовете на авиокомпаниите на европейските летища и бързото приемане на акта. Няколко делегации поискаха да бъде обхванат целия летен период на опериране, който изтича в края на октомври 2020 г. Насърчава се свързаност и непрекъснатост на превозите на товари по въздух, както и равнопоставено третиране на въздушните превозвачи. Комисията подчерта спешния порядък на приемането на мерките като информира, че сроковете е възможно да бъдат адаптирани посредством делегирани актове. Европейската комисия информира, че е приела и насоки относно правата на пътниците във въздушния транспорт. Работи и върху временна рамка за финансова помощ съвместно с Европейската агенция за авиационна безопасност.

В областта на морския транспорт бе припомнено, че предприетите мерки не засягат товарния превоз. Гъвкавите правила относно удължаването срока на сертификатите на моряците бе подкрепен. Министрите на транспорта обсъдиха и създаването на профил „COVID-19” на корабите, плаващи във водите на ЕС.