Вие сте тук

Министър Христо Алексиев посети Локомотивно депо София

14.03.2017

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев посети Локомотивно депо София.

По време на инспекцията в базата за ремонт на локомотиви и мотрисни влакове към БДЖ-Пътнически превози, министър Алексиев се запозна с условията на труд и работния процес. Той разговаря със служителите в депото и се запозна с тяхното мнение за организацията на работата.

Дългите срокове за доставка на резервни части за ремонт на тяговия подвижен състав е един от основните проблеми, с който се сблъскват служителите. Влияние върху това оказва и забавянето на обществена поръчка за доставка на резервни части на годишна база.

В тази връзка, министър Алексиев разпореди да бъдат разгледани възможностите за Рамкови споразумения за доставка на резервни части за необходимите ремонтни дейности по подвижния състав. Чрез тях ще може да се гарантира наличието на материали за нормалната дейност на депото във всеки един момент.

Изчистването на тези проблеми ще гарантира безопасността при превоз на пътници и ще даде възможност за изпълнението в пълен обем на Графика за движение на влаковете.

Министър Христо Алексиев заяви, че подобряването на условията на труд на служителите в сектора, ще бъде основна задача на новото ръководство на дружеството. Специално внимание ще бъде обърнато на местата за почивка на машинистите.