Вие сте тук

Министър Ивайло Московски: Централната жп гара София е уникално съоръжение

Откриване на модернизираната Централна жп гара София
26.04.2016

Министър-председателят Бойко Борисов, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски и кметът на община София Йорданка Фандъкова откриха напълно модернизираната Централна жп гара София.

Министър Московски коментира, че сега гарата е едно уникално съоръжение. „Във всяка европейска столица това здание е знаково. Вярвам, че и занапред ще бъде така“. По думите му, през тази и следващата година усилията на всички са насочени към връщането на стабилността и успеха на железопътния транспорт и гарантирането на неговата устойчивост.

Министър Ивайло Московски допълни, че благодарение на екипа на НКЖИ, изпълнителите, МТИТС, пълното съдействие на кмета на община София – Йорданка Фандъкова и доброто партньорство със синдикалните организации, този проект е завършен.

Обект „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София” е част от проект „Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежата – „Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София”, „Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа”, „Преустройство и саниране на приемно здание гара Пазарджик – ІІ-ри етап”. Изпълнител на проекта е Дружество по ЗЗД „Обединение ГБС – Централна гара София”. Стойността на договора е над 62 млн. лв. без ДДС. Рехабилитацията на гаров комплекс Централна гара София се осъществява със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

Извършена е цялостна рехабилитация на гаровият комплекс. Изпълнени са всички стандарти и изисквания за енергийна ефективност. До всички нива на гаровия комплекс ще се осигури достъп на лица с намалена подвижност. В модернизираната сграда има: детски кът за майки с деца, чакалня за хора в неравностойно положение, единен център за управление движението на влаковете, мултифункционална зала, зона за заведения и бързо хранене. Осигурява се лесен достъп и ориентация към главните функционални точки на гарата и връзките между различните видове обществен транспорт. Изградена е нова система за видеонаблюдение с постоянен мониторинг и контрол за осигуряване на безопасна среда за пътниците на територията на гаровия комплекс. Към всички обществено достъпни зони е предвиден достъп и са поставени информационни табла за хора в неравностойно положение. Изградени са нови системи за звукоизвестяване и информация на пътниците.