Вие сте тук

Министър Росен Желязков: Лично се ангажирам с актуализирането на законодателството в електронните съобщения

09.11.2018

До 2 години българското законодателство трябва да бъде актуализирано с текстовете на новия Европейски кодекс на електронните съобщения и аз лично се ангажирам с това, заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков. Той участва в годишната конференция на Българската асоциация на кабелните и комуникационните оператори и се включи в обсъждането на проекта на Етичен кодекс за отношенията с потребителите на телекомуникационни услуги. Министър Желязков подчерта, че се очаква Европейският кодекс да бъде публикуван в Официален вестник на ЕС в края на годината. По думите му, документът гарантира равнопоставеност, конкуренция,  унификация на практиките и защита на правата на потребителите.

По-строгите правила, залегнали в новата правна рамка, ще улеснят смяната на доставчика на услуги и пренасянето на номера, каза министърът. Той добави, че се предвижда осигуряване на подробна информация за клаузите на договора преди сключването му. „Включително се въвежда задължение операторите да предоставят кратко и лесно четимо резюме на съществените условия на договора“, заяви министър Росен Желязков. По отношение на сметките, той подчерта, че ще има изискване да бъдат детайлни и ясни, освен това ще бъдат дадени възможности на потребителите да контролират разходите си.            Ще бъде насърчена по-голяма прозрачност на тарифите, включително чрез предоставяне на средства за сравнение на договорните оферти по отношение на цени и качество на услугите.

Министър Желязков каза още, че обсъжданият Етичен кодекс за отношенията с потребителите на телекомуникационни услуги, е израз на саморегулация на операторите и е в най-висока степен разбиране на потребностите на сектора.