Вие сте тук

Министър Росен Желязков представи позицията на България по Пакета за Мобилност I в Австрия

30.10.2018

В рамките на Неформален съвет на ЕС, формат Транспорт, който се проведе на 29 и 30 октомври т.г. министър Желязков проведе редица двустранни срещи с колегите си от Австрия, Румъния, Испания, Португалия, Литва, Полша, Унгария, Словакия като за пореден път представи позицията на българската страна по Пакета за мобилност I и твърдото несъгласие за приемане на непропорционални, дискриминиращи и разделящи държавите членки правила. Подчерта периферното географско разположение на България като потърси подкрепа и за заличаване на правилото за връщане у дома на превозното средство. В разговорите с Испания и Португалия изрази подкрепа за липса на допълнителни рестрикции относно каботажната дейност в предложените правила.

В разговора си с австрийския министър на транспорта, г-н Хофер, министър Желязков многократно припомни, че с връщането на превозното средство и на водача в държавата по установяване т.нар.  „у дома“ не се решават социални проблеми, а се цели основно преразпределяне на пазарни дялове чрез налагане на непропорционални правила на транспортните превозвачи от периферните държави членки. Информира, че в новите компромисни текстове на Австрийско председателство очаква  да бъде заличен текстът относно връщаното на превозното средство и бъде даден избор на водача относно мястото на ползването на седмичната почивка. Обект на обсъждане бе и запазване на конкурентоспособността на европейските превозвачи спрямо тези от трети страни.

Министър Хофер взема под внимание позицията на българската страна, но припомни, че основата цел на Австрийско председателство е постигане на общ подход, по време на Съвет на ЕС, формат Транспорт, през м. декември т.г. като ще търси компромис между всички държави членки.

Министър Росен Желязков представи позицията на България по Пакета за Мобилност I в Австрия | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Грешка

The website encountered an unexpected error. Please try again later.