Вие сте тук

Министър Росен Желязков представи позицията на България по Пакета за Мобилност I в Австрия

30.10.2018

В рамките на Неформален съвет на ЕС, формат Транспорт, който се проведе на 29 и 30 октомври т.г. министър Желязков проведе редица двустранни срещи с колегите си от Австрия, Румъния, Испания, Португалия, Литва, Полша, Унгария, Словакия като за пореден път представи позицията на българската страна по Пакета за мобилност I и твърдото несъгласие за приемане на непропорционални, дискриминиращи и разделящи държавите членки правила. Подчерта периферното географско разположение на България като потърси подкрепа и за заличаване на правилото за връщане у дома на превозното средство. В разговорите с Испания и Португалия изрази подкрепа за липса на допълнителни рестрикции относно каботажната дейност в предложените правила.

В разговора си с австрийския министър на транспорта, г-н Хофер, министър Желязков многократно припомни, че с връщането на превозното средство и на водача в държавата по установяване т.нар.  „у дома“ не се решават социални проблеми, а се цели основно преразпределяне на пазарни дялове чрез налагане на непропорционални правила на транспортните превозвачи от периферните държави членки. Информира, че в новите компромисни текстове на Австрийско председателство очаква  да бъде заличен текстът относно връщаното на превозното средство и бъде даден избор на водача относно мястото на ползването на седмичната почивка. Обект на обсъждане бе и запазване на конкурентоспособността на европейските превозвачи спрямо тези от трети страни.

Министър Хофер взема под внимание позицията на българската страна, но припомни, че основата цел на Австрийско председателство е постигане на общ подход, по време на Съвет на ЕС, формат Транспорт, през м. декември т.г. като ще търси компромис между всички държави членки.