Вие сте тук

МТИТС представи пред Европейската комисия въпросите на българските общини за участие в инициативата за безплатен интернет WiFi4EU

06.02.2018

В рамките на онлайн дискусия с Европейската комисия, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) постави 25 въпроса за участието на български общини в инициативата за безплатен безжичен интернет WiFi4EU.  

Експертите от Комисията ще обобщят темите и ще публикуват отговорите на страница „Често задавани въпроси”. МТИТС активно разпространява информация до заинтересованите страни за инициативата, организира информационни събития и поддържа непрекъсната връзка с общините.

По време на уебинара стана ясно, че  онлайн порталът за кандидатстване ще бъде достъпен в средата на март. Всички общини, които желаят да получат финансиране от инициативата, ще имат възможност да се регистрират и да създадат свой профил. Първият конкурс ще бъде обявен 6-8 седмици след пускане на платформата.

На първия етап не се изисква общините да имат подготвено проектно предложение за изграждане на бъдещите безжични мрежи. Във формуляра за кандидатстване ще се попълва само обща информация за общината – като наименование, адрес, лице за контакт, брой жители и т.н.

В тази връзка, МТИТС информира заинтересованите общини, че най-важен фактор остава времето на подаване на формуляра. В часа на отваряне на конкурса,  най-малко 15 общини натиснали бутона „Подай” ще получат финансиране.

В първия конкурс могат да участват общини, които желаят да осигурят на своите граждани и гости достъп до безплатен безжичен интернет с висока скорост на публични места като гари, болници, библиотеки и др. Разходите за оборудване и инсталиране се поемат от ЕК след одобрение на съответното населено място.

Повече информация за инициативата може да намерите на следния линк.