Вие сте тук

МТИТС приема предложения за пощенски марки през 2018 г.

МТИТС приема предложения за пощенски марки през 2018 г.
31.05.2017

Министерството на транспорта, информационни технологии и съобщенията (МТИТС) започва подготовка на Тематичния план за издаване на пощенски марки през 2018 г. До 30 август 2017 г. се очакват предложения за значими събития, кръгли годишнини и чествания, които да бъдат отбелязани с пощенско-филателни издания през 2018 г.

Всяка година в Специализирания експертен съвет по маркоиздаване постъпват стотици предложения за пощенски марки. От тях, в окончателния тематичен план, който се подписва от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, остават под 50 издания. Те са разпределени в тематични раздели  като „България – наша родина”, „България и Европа” и „България и светът”. Критериите за избор на теми са публикувани на страницата на МТИТС https://www.mtitc.government.bg/bg/suobshteniya/markoizdavane/predlozheniya-za-otbelyazvane-chrez-poshtenski-marki-i-poshtenski-produkti-na-znachimi-subitiya-godishnini-i-chestvaniya-prez-2018-g.